Krzyżoki 2011

„KRZYŻOKI” 24 kwietnia 2011

Znów „Alleluja” brzmi pod obłoki,
tradycję krzewią od lat „Krzyżoki”.
Jadą przez pola do wsi należące,
pieśni śpiewają Boga chwalące.
Jedzie orkiestra na wozie za nimi
głosząc tonami wielkanocnymi,
że Chrystus z grobu powstał swojego
i radość przyniósł dla świata całego.
Cały ten orszak przez pola wiedzie
jeździec jadący z Krzyżem na przedzie.